Liên kết website:
 
 
 
 
TÀI LIỆU PHỤC VỤ THẨM ĐỊNH VTOS
Thực đơn thẩm định nghiệp vụ Chế biến món ăn Việt Nam tháng 11/2011
Văn phòng VTCB trân trọng thông báo thực đơn phục vụ thẩm định VTOS nghiệp vụ chế biến món ăn Việt Nam áp dụng cho tháng 11 năm 2011
Thực đơn sử dụng trong thẩm định Kỹ thuật chế biến món ăn Âu/ Việt Nam và Kỹ thuật làm bánh Âu tháng 11/2009

Để hướng dẫn các doanh nghiệp và các thí sinh thuận trong việc chuẩn bị thẩm định hai nghiệp vụ là Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam; Kỹ thuật chế biến món ăn Âu và Kỹ thuật làm bánh Âu trong tháng 11/2009, Văn phòng VTCB công bố thực đơn các món ăn dùng trong các kỳ thẩm định theo tài liệu đính kèm. Các doanh nghiệp và thí sinh có thể tải thực đơn để tham khảo và chuẩn bị cho công tác thẩm định.
Văn phòng VTCB trân trọng thông báo.

Phần mềm Smile
Phần mềm Smile  là phần mềm chuyên dụng dành cho công tác thẩm định nhân viên nghiệp vụ lễ tân theo tiêu chuẩn VTOS
 
HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn