Liên kết website:
 
 
 
 
TÀI LIỆU TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ
 Bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS)
Tin đưa ngày: 31/05/2011
Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch (VTCB) trân trọng giới thiệu 13 tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) đã được Hội đồng phát hành và được áp dụng rộng rãi trong các khách sạn, công ty lữ hành và các cơ sở đào tạo du lịch tại Việt Nam.

Bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) được các chuyên gia quốc tế và Việt Nam xây dựng trong khuôn khổ Dự án Phát triển nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam (HRDT Project) do Liên minh Châu Âu tài trợ và đã được Hội đồng VTCB thẩm định, phê duyệt và phát hành. Bộ tiêu chuẩn VTOS này được thiết kế kết hợp hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế và được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể và điều kiện tại Việt Nam. Bộ Tiêu chuẩn VTOS bao gồm 9 nghiệp vụ khách sạn và 4 nghiệp vụ lữ hành:

1. Nghiệp vụ Buồng
2. Nghiệp vụ Lễ tân
3. Nghiệp vụ Nhà hàng
4. Nghiệp vụ An ninh khách sạn
5. Kỹ thuật chế biến món ăn Âu
6. Kỹ thuật làm bánh Âu
7. Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam
8. Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn
9. Nghiệp vụ Quản lý khách sạn nhỏ
10. Nghiệp vụ Đại lý Lữ hành
11. Nghiệp vụ Điều hành Tour
12. Nghiệp vụ đặt giữ chỗ Lữ hành
13. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Các tiêu chuẩn VTOS được thiết kế trên cơ sở phân tích và hình thành những công việc người lao động cần thực hiện để hoàn thành yêu cầu của một vị trí cụ thể. Từ những phân tích này, những kiến thức và kỹ năng cần thiết được thiết lập nhằm giúp người lao động có thể thực hiện công việc hiệu quả trong điều kiện làm việc thông thường.  

Mỗi Tiêu chuẩn VTOS được chia thành 3 phần chính. Phần một gồm giới thiệu chung, chức danh thường dùng và danh mục công việc, đây chính là phần hình thành nên tiêu chuẩn.

 

Phần hai gồm kế hoạch liên hoàn nêu chi tiết các công việc, kỹ năng thực hiện phần việc và kiến thức về phần việc.

 

Phần ba nêu chi tiết tiêu chuẩn các kỹ năng nghề được trình bày dưới đây.

 

Kỹ năng thực hiện phần việc

 

Các tiêu chuẩn kỹ năng thực hiện phần việc được thể hiện trong 5 cột như sau:

 

BƯỚC (THỰC HIỆN): xác định rõ những bước người lao động phải thực hiện để hoàn thành phần việc theo thứ tự logic.

 

CÁCH LÀM: mô tả cách thực hiện các bước và thường được trình bày với mục đích minh họa cho những kỹ năng cần có.

 

TIÊU CHUẨN: phần này liên hệ tới những tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến những tiêu chí về chất lượng, số lượng, thời gian, tính liên hoàn, vệ sinh, an toàn v.v…nhằm đảm bảo thực hiện các bước theo đúng tiêu chuẩn.

 

LÝ DO: giải thích tại sao cần phải tiến hành các bước theo một cách thức rất cụ thể và tại sao cần phải áp dụng những tiêu chuẩn đó

 

KIẾN THỨC: phần này liên hệ tới những yêu cầu về kiến thức cần thiết để hỗ trợ thực hiện công việc, ví dụ, chính sách của công ty hoặc các tài liệu tham khảo. Những kiến thức này bổ sung và củng cố cho phần thực hành những kỹ năng cần thiết.

 

Kiến thức về phần việc

 

Cách trình bày phần Kiến thức về phần việc hơi khác một chút, cụ thể phần NỘI DUNG được trình bày tại cột BƯỚC (THỰC HIỆN); và MÔ TẢ ở cột CÁCH LÀM. Trong đó cột NỘI DUNG trình bày phần lý thuyết và cột MÔ TẢ giải thích, minh hoạ làm rõ thêm cho phần lý thuyết. 


TIÊU CHUẨN VTOS ĐƯỢC SỬ DỤNG:
 

- Thiết kế cho Đào tạo viên VTOS dùng để đào tạo nhân viên theo tiêu chuẩn VTOS.

 

- Giúp các doanh nghiệp tham khảo để xây dựng hoặc điều chỉnh tiêu chuẩn của doanh nghiệp.

- Giúp các cơ sở Đào tạo về Du lịch tham khảo để xây dựng bài giảng.

- Giúp người lao động hiểu và thực hiện công việc của mình đúng cách thức và tiêu chuẩn.

- Giúp cho ngành Du lịch Việt Nam có một đội ngũ nhân lực du lịch thống nhất về tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

Quý vị có nhu cầu mua bộ tiêu chuẩn VTOS xin liên hệ:

Anh Nguyễn Trung Thành

HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH
Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 04.3. 944 6494 hoặc: 0983479998 - Fax: 04.3. 944 6495
Di động: 0983 479 998
Email: thanhvtcb@gmail.com

Văn phòng VTCB
Quay lại
 
 
HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn