Liên kết website:
 
 
 
 
QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ, THẨM ĐỊNH
 
1. XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO
2. LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
3. ĐÀO TẠO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG
4. KÝ XÁC NHẬN SỔ KỸ NĂNG NGHỀ

Tài liệu đào tạo BỘ TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ VTOS
Đào tạo viên đã được công nhận ĐÀO TẠO VIÊN VTOS
Trang thiết bị đào tạo TRANG THIẾT BỊ NGAY TẠI KHÁCH SẠN CỦA BẠN
Hỗ trợ từ Ban Lãnh Đạo QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN

 • Điều chỉnh tiêu chuẩn của doanh nghiệp dựa trên tiêu chuẩn VTOS.
 • Đánh giá nhu cầu đào tạo của nhân viên.
 • Xác định các yếu tố liên quan đào tạo: đào tạo ai, nội dung gì, khi nào, ở đâu, …?
 • Báo cáo và đề nghị Ban lãnh đạo hỗ trợ.
 • Triển khai đào tạo tại chỗ.
 • Ghi chép các công việc đào tạo đã tiến hành.
 • Cử nhân viên tham gia thẩm định.

 • Xác định nhu cầu đào tạo Sử dụng Bảng đánh giá nhu cầu đào tạo
  Xây dựng một kế hoạch đào tạo Lập kế hoạch đào tạo cá nhân
  Tiến hành đào tạo Kỹ năng (Job Dem.) & Kiến thức (Job Talk)
  Đánh giá kết quả Kiểm tra và ký Sổ kỹ năng nghề của nhân viên.   
  HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn