Liên kết website:
 
 
 
 
TỔNG QUAN HỆ THỐNG
System.ApplicationException: Error while rendering the chart. ---> System.Runtime.InteropServices.ExternalException: A generic error occurred in GDI+.
  at System.Drawing.Image.Save(String filename, ImageCodecInfo encoder, EncoderParameters encoderParams)
  at System.Drawing.Image.Save(String filename, ImageFormat format)
  at WebChart.ChartEngine.SaveToFile(String filename, ImageFormat format)
  at WebChart.ChartControl.RedrawChart()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at WebChart.ChartControl.RedrawChart()
  at WebChart.ChartControl.RedrawChart()
SỐ LIỆU TỔNG QUÁT
E1. ĐƠN VỊ:652
T2. ĐÀO TẠO VIÊN:2594
TwT- TIẾN HÀNH ĐÀO TẠO689
TR3. NHÂN VIÊN:5821
TR 1- ĐĂNG KÝ HỆ THỐNG3873
TR 2- THÂM ĐỊNH522
ASS4. KỲ THẨM ĐỊNH:486
THỐNG KÊ THEO NGÀNH NGHỀ
System.ApplicationException: Error while rendering the chart. ---> System.Runtime.InteropServices.ExternalException: A generic error occurred in GDI+.
  at System.Drawing.Image.Save(String filename, ImageCodecInfo encoder, EncoderParameters encoderParams)
  at System.Drawing.Image.Save(String filename, ImageFormat format)
  at WebChart.ChartEngine.SaveToFile(String filename, ImageFormat format)
  at WebChart.ChartControl.RedrawChart()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at WebChart.ChartControl.RedrawChart()
  at WebChart.ChartControl.RedrawChart()
THỐNG KÊ THEO NGÀNH NGHÊ
SCAn ninh khách sạn9685429456014961
FWChế biến món ăn Âu623431272163240
FVChế biến món ăn Việt Nam25111723397665
CHCRS cho khách sạn656475730
CTCRS cho lữ hành291301300
TRĐại lý Lữ hành354804800
TOĐiều hành Tour9887107754
TGHướng dẫn viên du lịch0863947257
GSKỹ năng chung500000
PBKỹ thuật làm bánh Âu55152411112114
FOLễ tân21991330361016887
HKPhục vụ buồng2101447531916347129
FBPhục vụ nhà hàng1591303424879267115
 
HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn